بایگانی برچسب ها: شهر ساپا

کشتزارهای تراس (terrace) ساپا ویتنام

کشتزارهای تراس (terrace) ساپا ویتنام

ساپا شهری در شمال غربی ویتنام و نزدیک مرز چین است. کشتزارهای تراس برنج را می توان در دره ی مونگ هُوا بین شهر ساپا و کوه فانسیپان، در پشت بامبوهای ضخیم یافت. مردم محلی ساکن در کوه، همونگ، جیای، دآئو و تِی در این تراس ها برنج و ذرت و سبزیجات می کارند.

ادامه مطلب